Op zoek naar de wijsheid van de groep

In een groep zit veel wijsheid. Maar die wijsheid wordt niet altijd optimaal benut. Er zijn allerlei redenen waarom mensen zich niet uitspreken in een groep. En daarmee gaat een enorm potentieel verloren. Deep Democracy werkt vanuit de overtuiging dat iedere groep alle capaciteiten en wijsheid in huis heeft om de kwesties waar de groep mee wordt geconfronteerd, op te kunnen lossen. 

De methode is inzetbaar om in vastgelopen teams de communicatie en samenwerking weer op gang te brengen. Daarnaast is het een leuke en praktische methode om democratische besluitvorming vorm te geven. Of om het maximale uit een groep te halen, bijvoorbeeld in een team dat aan een project werkt of in een creatieproces.


Werken met de onderstroom

Deep Democracy is een dialoog- en gespreksvorm die de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt. Tegenstellingen en botsende meningen worden op respectvolle wijze met elkaar onderzocht. Tegenstemmen worden onderzocht op hun waarde. Zodat iedereen aan boord blijft. Heldere besluiten, geen slappe hap, veel compassie en zónder verliezers. 

Het is een geschikte aanpak voor iedereen die graag de potentie van en tussen groepen ten volle wil benutten. Door het gebruik van de gespreksmodellen en begeleidingstechnieken van de Lewis-methode van Deep Democracy, ontstaat een proces waarbij niemand wordt buitengesloten, diversiteit een gegeven is en de wijsheid van de minderheid kan worden benut in de besluitvorming. Onderlinge relaties worden verdiept, de intelligentie van de groep benut. Deep democracry vergroot het zelfdragend en zelfoplossend vermogen van teams. 

Wil je weten wat Deep Democracy voor jouw organisatie kan betekenen?

Neem contact op

Wanneer kun je het toepassen?

Deep democracy is zowel in hiërarchische als in democratische situaties bruikbaar. Zeker voor processen waarin co-creatie van belang is en waarin meerdere perspectieven samen tot de maximale oplossing moeten leiden kan een groep veel winst behalen met deze aanpak. Het geeft handen en voeten aan termen als ‘co-creatie, inclusie, verbindend- en participatief leiderschap’.

Het biedt handvatten voor besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Zonder te polderen en zonder conflicten weg te poetsen. Tegenstellingen en botsende meningen worden op respectvolle wijze met elkaar onderzocht. In dialoog en in discussie.

Niet de verschillen wegpoetsen, maar onderzoeken
 

In de dynamiek van groepen gebeurt veel, zeker wanneer mensen zich niet gehoord voelen of het idee hebben dat hun mening genegeerd wordt. Wanneer de ideeën die ingaan tegen het meerderheidsstandpunt geen ruimte krijgen, gaat het wringen. We spreken hier vaak niet rustig en openlijk over, maar hebben allerlei manier om ‘onderhuids’ en in de ‘onderstroom’ tegen te spartelen. We mopperen wel op de gang, maar tijdens de vergadering houden we onze mond. Of we zeggen ja tegen een voorstel, maar doen nee en we verzinnen allerlei smoesjes waarom het toch niet kon. In elk team, maar zeker in een (cultureel) divers team, speelt een dergelijke dynamiek. Om escaleren te voorkomen, is het belangrijk om in een vroeg stadium het conflict op te zoeken. 

De Lewis Methode

Wij passen Deep Democracy toe volgens de methode van Myrna en Greg Lewis. Deze ‘Lewis methode’ werd in de jaren negentig ontwikkeld in het bedrijfsleven in Zuid-Afrika. Sindsdien wordt het succesvol toegepast als krachtig instrument voor besluitvorming en conflictresolutie binnen groepen met een uiteenlopende diversiteit.