Veranderingsprocessen zijn lastige dingen en ze kunnen mislukken. Vaak gebeurt dit  omdat de beoogde verandering niet gedragen wordt door de mensen die de verandering moeten realiseren. Bijvoorbeeld als een verandering van bovenaf wordt opgelegd. De kans is groot dat er dan weerstand ontstaat. En de verandering wordt, bewust of onbewust, gesaboteerd. 

De sabotage kan ontstaan doordat de groep zich geen eigenaar voelt van het probleem, de oplossing en dus van de verandering. Terwijl ze ook de belangrijkste schakel zijn in het realiseren van de verandering! Betrokkenheid en eigenaarschap bij de groep die de verandering moet dragen, dat is de sleutel tot succes. Procesbegeleiding is hierop gericht. 


Deze mooie spreuk van Loesje heeft wat ons betreft de kern weer van hoe wij procesbegeleiding zien. Het woord zegt het al: we begeleiden een proces, we brengen niet de oplossing. Maar, we weten wel welke stappen je kunt zetten om de weg te vinden.

Het proces is een speurtocht. We hebben geen antwoorden, maar weten wel welke vragen er gesteld moeten worden. En dat doen we dan ook. We zijn er niet als expert op een bepaald vakgebied, maar als expert op het vinden van de weg naar de antwoorden. 

Onze aanpak

• een veilige omgeving is cruciaal. Daar zorgen we voor
• de deelnemers van de groep zitten altijd aan het stuur, ze blijven eigenaar van het probleem én van de oplossing 
• we geven geen antwoorden, maar stellen vragen
• we gebruiken modellen en werkvormen om het proces te structureren en richting te geven
• als we weerstand tegenkomen, dan gaan we daar niet omheen, maar nodigen we uit om er mee te werken (wat wil deze weerstand zeggen? waar vraagt hij aandacht voor?)
• we gebruiken onze systemische blik

Lees hier meer over onze werkwijze.

Gaan dit soort processen snel? Nee. Maar de kans dat er echte verandering ontstaat is wél groter. Veel groter. Dus: wil je duurzame verandering teweeg brengen en daar je team of organisatie bij betrekken? Dan komen wij dat proces graag begeleiden. De inrichting van het proces is altijd maatwerk, afhankelijk van de vraag die voorligt, het soort organisatie en de context. 

Wanneer kun je het inzetten?

We hebben ervaring met procesbegeleiding bij verschillende soorten vraagstukken: positionering, strategieontwikkeling, organisatieverandering, het ontwikkelen van een toekomstvisie, het definiëren van kernwaarden, het vergroten van betrokkenheid van vrijwilligers, medewerkers of leden (bij een vereniging), het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, het vormgeven van allianties en het maken van keuzes.

We gebruiken verschillende inzichten, modellen en werkvormen. Denk aan Deep Democracy, Lencioni’s ‘5 Frustraties van Teamwork’, systemisch werk, organisatieopstellingen, The Golden Circle en DISC analyse

We gaan graag met je op onderzoek uit

Neem contact op voor een kennismakingsgesprek