coaching en procesbegeleiding voor bevlogen organisaties 

Wij helpen bij organisatieontwikkeling in de non-profit sector en familiebedrijven
 We werken systemisch

 

herken je hier iets van?

Je krijgt niet alle neuzen dezelfde kant op binnen je bedrijf.

Er is onduidelijkheid over de richting.

Je hebt het gevoel dat er meer uit te halen valt dan nu gebeurt.

Er wordt veel geklaagd en er is hoog verzuim, mensen ‘haken af’.

Je wilt een nieuwe missie en visie formuleren voor je organisatie en wilt je leden of medewerkers daarbij betrekken.

De betrokkenheid van de leden van je organisatie is mager.

gepassioneerde organisaties

organisatieontwikkeling in de non-profit sector…

We werken voor mensen & organisaties die er toe willen doen, zoals wij ze noemen bevlogen organisaties.

Niet alleen ‘voor de winst’, maar werken met een missie om ergens iets aan bij te dragen.

Daarbij maakt de bedrijfsvorm niet uit. We begeleiden verenigingen en stichtingen, maar ook andersoortige non-profit- & commerciële organisaties waar een maatschappelijk doel de missie is, of dit nu zorg, cultuur, natuur, sport of het sociaal domein betreft. 

…en familiebedrijven

Ook familiebedrijven zien wij als ‘bevlogen’, omdat ook de familietraditie en de -geschiedenis een belangrijke rol spelen in de bedrijfsvoering. Dat levert een specifieke dynamiek op waarin het familiesysteem en het bedrijfssysteem elkaar ontmoeten. En dat vraagt dus ook om een specifieke aanpak. De systemische benadering past hier goed bij, omdat het helpt te ontrafelen hoe de twee systemen op elkaar inwerken in het bedrijf. En zo kan bijdragen aan nieuwe denkrichtingen en oplossingen voor problemen.

onze aanpak

Wij, Pien en Rob, werken al meer dan 25 jaar voor en in bevlogen organisaties. Vanuit deze ervaring coachen wij bij organisatieontwikkeling in de non-profit sector en bij familiebedrijven.

We begeleiden altijd naar het grote plaatje. Dat betekent dat we het hebben over vragen als: Wat is de kern van deze zaak? Wat is de identiteit van dit bedrijf? Waar komt deze organisatie vandaan? En: wat is de bedoeling, waar zijn we naar op weg? We betrekken daar graag de leden (medewerkers) van de organisatie bij. We geloven er in dat dat helpt om duurzame en gedragen verandering tot stand te brengen.

We gebruiken verschillende werkwijzen bij de organisatieontwikkeling, maar we werken vooral systemisch. Organisaties zijn systemen. Systemen hebben een herkomst, een geschiedenis, ze worden gevormd door mensen en ze hebben een bestemming. Systemisch bewustzijn geeft een organisatie helderheid over de identiteit, zorgt voor betrokkenheid bij leden van de organisatie en legt daarmee een stevige basis voor het inrichten van de toekomst.

wil jij je organisatie eens door onze bril bekijken?

organisatiecoaching organisatieopstelling strategieontwikkeling coaching voor familiebedrijven
NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP

lees onze BLOGs

Een probleem is ook een oplossing

Dat wat als een probleem gezien wordt, kan vanuit een ander perspectief best eens een oplossing zijn voor iets anders.
En als je er op die manier naar kijkt, dan kan dat ook zomaar nieuwe mogelijkheden opleveren waar je eerder niet aan dacht....

Lees de complete blog

Als een veranderproces niet mag falen,
dan kan het niet slagen

Veranderprocessen zijn taaie dingen. Zeker als je wilt transformeren naar iets waarvan je nog geen helder beeld hebt.
Dan moet je openstaan voor mislukking, als je wilt dat het kan slagen tenminste....

Lees de complete blog

Het fotoboek van vroeger resoneert in het hier en nu

In werksituaties in het hier en nu kan het gebeuren dat oude patronen van vroeger de overhand nemen. Onbewust reageer je zoals je vroeger ook deed. Het helpt om te verkennen welke patronen worden aangezet. 

Lees de complete blog

klantreacties

Neem contact op voor een gratis kennismakingsgesprek

bekijk het profiel van Pien
Op LInkedIn

[gap height="0px"]

De mensen achter
hart in zaken

[gap height="1px"]

bekijk het profiel van Rob
Op LinkedIn

[gap height="0px"]

Hart in Zaken is het zusje van Hart & Plek