het fotoboek van toen in het hier en nu

In situaties in het hier en nu kan het gebeuren dat oude patronen van vroeger de overhand nemen. Dat je onbewust reageert zoals je dat toen deed. En dat is niet altijd behulpzaam.

Het fotoboek van toen resoneert in het hier en nu

Voorbeeld. Na een werkdag kom je thuis en begint meteen te vertellen over wat er nu toch weer is voorgevallen op je werk. Je praat net iets te snel en hard, de adem is hoog, spanning in de schouders en je hebt een iets wat verbeten trek om de mond. Uitspraken als “Dit laat ik niet gebeuren! “ of “Zo hoeft het van mij niet meer, laat ze het maar lekker zelf uitzoeken” volgen. 

Vaak gaat het hierbij om een situatie waar oude pijn, patronen, van vroeger worden geraakt. Als het ware wordt het fotoboek van vroeger opgeslagen en vertroebelt het het conflict in het hier en nu. De tijd nemen om te ontrafelen welke patronen van vroeger worden geraakt helpt om te bepalen wat er in het hier en nu echt aan de orde is.

Dubbelbeeld

Om beter te grijpen wat er gebeurt, is het belangrijk om te weten dat we onderdeel zijn van meerdere systemen: werk, familie, vrienden, een sportvereniging. Bij een dubbelbeeld wordt de persoon of situatie uit het ene systeem verward met iets of iemand uit je familiesysteem. Je zou kunnen zeggen dat er twee films over elkaar schuiven.

Om dit te verduidelijken een voorbeeld. In je familiesysteem ben je gewend om vanuit een bepaald patroon te reageren. Bijvoorbeeld dat je het altijd opnam voor je zusje. Jij was de grote broer die haar beschermde op het schoolplein. En later zorgde dat ze bij het uitgaan altijd veilig thuis kwam. Stel nu dat je manager bent en iemand in jouw team onder druk staat. Er speelt dat ze wordt ontslagen. Vanuit jouw familiesysteem zul je het opnemen voor je collega. Misschien houd je haar  buitenproportioneel de hand boven het hoofd. Jouw beschermende patroon van vroeger naar je zusje vertroebelt het helder kijken in het hier en nu naar het functioneren van je collega. 

Signaleren van oude patronen in het hier en nu

Je kunt het voelen en zien aan je eigen lijf of dat van een ander wanneer er sprake is van een dubbelbeeld. Wanneer in boosheid, verdriet, vreugde in het hier het verleden de overhand heeft. Fysieke sensaties als trillen, hoge adem, snel praten, rood aanlopen of gebalde vuisten wijzen vaak op oude patronen. Het kan dan helpen om de tijd te nemen om met elkaar te verkennen welke oude patronen van alle betrokkenen werden aangezet. Zodat je een onderscheid kunt maken. Wat is oude pijn en hoort thuis in het fotoboek van vroeger en wat is in het hier en nu niet in orde en conflictueus?

 

Hart in Zaken helpt ontrafelen

Bij hoogoplopende en herhaaldelijke conflicten in een organisatie is het behulpzaam om met een systemische blik naar de ontstane situatie te kijken. Wat zijn patronen van vroeger en hoe vertroebelen die de huidige situatie? Hart in Zaken kan helpen door de juiste vragen te stellen en de vastgelopen relatie samen met jullie te onderzoeken. Ook kan een organisatieopstelling helpen om inzicht te geven, want het gaat niet alleen om de fotoboeken van de mensen die met elkaar werken, ook een organisatie heeft een fotoboek dat de moeite waard is om open te slaan en te onderzoeken op organisatiepatronen.

Onbewuste patronen beïnvloeden

Een organisatie is een systeem, dat zoekt naar balans en erkenning van geschiedenis. Het verleden van de organisatie is van invloed op het heden, zonder dat je je daar als werknemer of werkgever vaak van bewust bent. Een organisatieopstelling geeft inzicht en ruimte voor verandering.

Meer weten over organisatieopstellingen?

Organisaties in hun kracht

In organisaties komen mensen, doelen en structuren bij elkaar. Ze hebben een oorsprong en een bestemming, functioneren in relatie tot hun omgeving en de processen die daar spelen, ze kunnen stagneren in hun ontwikkeling of de richting kwijt zijn. Dan kunnen we helpen.

Hoe jouw organisatie te coachen?
heb je een individueel vraagstuk? kijk dan op Hart & Plek - coaching