een organisatieopstelling geeft systemisch inzicht bij organisatievraagstukken

een organisatie is een systeem

Een organisatie heeft een soort geheugen, waarin de gehele geschiedenis van het systeem is opgeslagen. Dit betekent dat alle gebeurtenissen uit het verleden van de organisatie een sterke invloed kunnen hebben op het heden. Daar ben je je als werknemer of werkgever vaak niet bewust van. Organisatieopstellingen geven hierin systemisch inzicht.

Daarnaast heeft een organisatie ook te maken met bepaalde systemische wetmatigheden. Die zijn onder andere door Bert Hellinger verkend. Het gaat daarbij om ‘balans in geven en nemen’, ‘de natuurlijke ordening’ , ‘iedereen hoort erbij’ en ‘bestemming’. Tegen deze systemische principes ingaan geeft bijvoorbeeld weerstand tegen verandering. Het kost nodeloos veel energie. met een organisatieopstelling kun je zichtbaar maken waar er tegen de systemische principes wordt ingegaan. Door het inzicht dat dit geeft begrijp je beter wat er gebeurt en het opent mogelijkheden om het patroon in de organisatie te keren. Dan wordt duidelijk hoe zowel jij als de organisatie in je kracht kunnen komen.


Vraagstukken kunnen gaan over problemen of stroefheid binnen de organisatie, maar een organisatieopstelling kan ook heel goed gebruikt worden voor systemische inzichten over toekomstige scenario’s, bijvoorbeeld bij beoogde veranderingen of productintroducties.

Daarnaast passen we organisatieopstellingen toe om de positie van een organisatie of het product in de omgeving van de organisatie te verkennen, bijvoorbeeld ten opzichte van de doelgroep, leveranciers, financiers en andere partners. Een organisatieopstelling geeft dan vaak nieuwe inzichten. 

Je bent deel van een systeem

De meest bekende verschijningsvormen van systemisch werk zijn familieopstellingen en organisatieopstellingen. Maar, systemisch werk is breder dan dat. Het is een manier van kijken naar de wereld om je heen, een manier van kijken naar hoe organisaties en hoe mensen functioneren.

Meer weten over Systemisch werk?

wat we voor je kunnen doen

Hart in Zaken kan een vraag onderzoeken door een organisatieopstelling te doen. Een organisatieopstelling bieden we op twee manieren aan.

een organisatieopstelling met representanten
Bij deze variant nemen we een groep representanten mee. Jij kunt dan samen met collega’s (bijvoorbeeld je team of het management-team) getuige zijn van de opstelling, waarmee de inzichten breder gedeeld worden. We maken gebruik van externe representanten, die de geschiedenis van de organisatie niet kennen en zo onbevooroordeeld kunnen representeren. We zorgen er zo goed mogelijk voor om de integriteit van iedereen te bewaken (meer over onze werkwijze). Na de opstelling begeleiden we het gesprek over mogelijke interventies en veranderingen die goed zouden zijn naar aanleiding van het opgedane inzicht.

een organisatieopstelling zonder representanten
In dit geval maken we een opstelling met behulp van poppetjes en andere voorwerpen op tafel, of in de ruimte met behulp van vloerankers. Een organisatieopstelling zonder representanten kun je ook zien als een coachings- of adviesgesprek is aan de hand van wat er opgesteld wordt en daarmee zichtbaar wordt.
Ook hier kun je zelf kiezen wie je getuige wilt laten zijn van de opstelling. 

In beide gevallen geeft de opstelling je een nieuw perspectief op het vraagstuk door wat het tableau laat zien en via de informatie die door de representanten wordt gedeeld. En het nieuwe inzicht leidt vervolgens tot andere, vaak diepgaandere en effectievere interventies.

VEEL GESTELDE VRAGEN

Wat is een organisatieopstelling?

Een organisatieopstelling is een representatie van de organisatie of delen van de organisatie waarin bepaalde wetmatigheden gelden: ieder heeft het recht erbij te horen, er is ordening en er is balans tussen geven en nemen. Het gaat niet over opgelegde regels maar over fenomenen van goed functionerende verbanden waarbij ieder individu tot zijn recht komt. Hierin kan verstoring zijn die het succes in de weg staat. Organisatieopstellingen geven inzicht. 

Waarom organisatieopstellingen?

In je organisatie loop je herhaaldelijk tegen dezelfde zaken aan. Voor de organisatie en de mensen die er werken zou het beter zijn als dit niet meer zo was. Je wilt bestaande patronen doorbreken. In een organisatieopstelling wordt je bewust van informatie en patronen die veelal onbewust spelen. En dit inzicht helpt om het anders te gaan doen.

Welke vraagstukken zijn geschikt voor organisatieopstellingen?

Vraagstukken waarbij er sprake van herhaling is. Als je merkt dat bewust gedrag herhaaldelijk botst met onbewuste neigingen. Of als je wilt vernieuwen en de ontwikkeling geen voet aan de grond krijgt. Ook voor het verkennen van productmarktcombinaties kunnen opstellingen worden gebruikt.

Wat is een representant?

Representanten zijn mensen waarmee je de opstelling doet. Dus niet de werkelijke leden van de organisatie. In de opstelling vertegenwoordigen ze iemand of iets uit een organisatiesysteem. We zorgen voor externe representanten om de opstelling mogelijk te maken. We creëren een veilige bedding en zorgen ervoor dat de opstelling in vertrouwen kan gebeuren.

Wat kost een organisatieopstelling?

Een organisatieopstelling is maatwerk, dus de kosten zijn afhankelijk van het vraagstuk en de wensen. 

Een opstelling met representanten neemt minimaal een dagdeel in beslag en is er vooraf een uitgebreide intake is om de vraag te verkennen. We betalen de representanten een onkostenvergoeding en er zijn eventueel kosten te maken voor het huren van een ruimte.

Een opstelling zonder representanten neemt 2 tot 3 uur in beslag en kan bij jou op kantoor of bij ons in de praktijk plaatsvinden.

Neem voor meer informatie en/of een offerte contact met ons op. 

Wie weet kan een organisatieopstelling een ander licht op jouw zaak werpen

Neem contact op voor een kennismakingsgesprek
organisatieopstelling

Wil je meer weten over hoe organisatiesystemen werken? Er is een goed leesbaar boek geschreven door Imre Tijsse Klasen, Jan Jacob Stam en Barbara Hoogenboom: “Slimmer met het systeem”