in een familiebedrijf ontmoeten het familiesysteem en het organisatiesysteem elkaar

Coaching voor familiebedrijven

Organisaties kun je zien als systemen, met een eigen dynamiek. In bedrijven komen mensen, doelen, principes en structuren bij elkaar. Dat is in iedere organisatie zo maar als we het hebben over familiebedrijven speelt naast het werk ook het familiesysteem mee. Coaching van vraagstukken in familiebedrijven vraagt dat er oog is voor een ieder in de familie, voor het gezin van herkomst.

Wanneer is coaching behulpzaam?

Familiebedrijven hebben een oorsprong en een bestemming. Familiebedrijven functioneren in relatie tot hun omgeving en de processen die daar spelen. En ze verhouden zich tot de patronen en dynamieken in de familie. Het familiebedrijf kan om één of meerdere redenen stagneren in hun ontwikkeling, de richting kwijt zijn. Er kunnen processen vastlopen, er kan verwarring ontstaan over doel en bestemming, over wie en wat wel of niet. In dergelijke situaties kunnen we helpen met coaching.

Coaching?

In het begeleiding van het ontwikkel- en veranderproces van bedrijven geven we de voorkeur aan het woord coaching. Wij geloven erin dat verandering tot stand komt als die gedragen wordt en iedereen in het familiebedrijf zoveel mogelijk op eigen benen blijft staan (lees hier meer over onze werkwijze). In het traject lopen wij als het ware een tijdje met jullie mee, maar jullie zitten aan het stuur. We nemen natuurlijk wel de nodige kennis mee in het begeleiden van het proces. 

Systemisch werken met familiebedrijven

Om een organisatie verder te brengen gebruiken we een systemische blik. Daarbij gaat het om de principes ordening (wie gaat voor wie?), uitwisseling (balans in geven en nemen) en binding (hoort iedereen erbij?). We kijken ook naar de oorsprong van de organisatie en de leidende principes (waaruit en waartoe is de organisatie ontstaan? En is dat nog actueel?) We gebruiken systemische opstellingen (familieopstelling en organisatieopstellingen) om inzicht te krijgen en zaken te verhelderen.

Je bent deel van een systeem

De meest bekende verschijningsvormen van systemisch werk zijn familieopstellingen en organisatieopstellingen. Maar, systemisch werk is breder dan dat. Het is een manier van kijken naar de wereld om je heen, een manier van kijken naar hoe organisaties en hoe mensen functioneren.

Meer weten over Systemisch werk?

We verkennen graag de mogelijke richtingen met je

We hebben ervaring met familiebedrijven…

Pien Rommens:

“Het ondernemersbloed stroomt door mijn bloed via mijn moeder. Mijn opa Jos oma Sjaan reisde kermissen af met hun snoepkraam. ‘Jos van Gastel, zachte kaneel-en kersenstokken, zuur- en wijnballen’. Ze hadden ook een winkel aan huis. Mijn opa stamt weer uit een geslacht van bakkers en winkeliers. 

Dat ik samen met Rob een onderneming zou runnen ligt misschien niet meteen voor de hand. Mijn moeder ontworstelde zich uit het familiebedrijf. Dat ik stam uit een lijn van ondernemende vrouwen dat geldt in ieder geval. Ook dat ik net als mijn moeder mocht studeren en werken. Tijden veranderen en daar waar ik vandaan kom neem ik steeds weer mee in de dingen die ik doe en hoe ik ze doe. 

Mijn passie voor familiebedrijven komt voort uit de combinatie van familie- en werksystemen. Wat gaat er nu voor, de zaak of het gezin? Ik ken het uit de verhalen en worsteling van mijn oma en mijn moeder. Zij konden het niet altijd ontrafelen en verhelderen. Ik wel. 

Nu onderneem ik alweer sinds 2018 met mijn partner Rob. Door systemisch met jou en jouw bedrijf mee te kijken naar wat en wie in welk systeem, kom er helderheid en inzicht. En dat maakt het misschien makkelijker om keuzen te maken. “

Meer over Pien

Rob van Doggenaar:

“Ik ben opgegroeid als zoon van een ondernemer. Mijn vader was eigenaar van een administratie- & assurantiekantoor. Eerst met kantoor aan huis, later elders in de stad. Toch was ‘de zaak’ altijd aanwezig in het huishouden. Hoewel mijn moeder formeel niet in de zaak werkte, bemoeide zij zich er ook mee. Aan het eind van de middag, aan de salontafel, als de dag nog even werd doorgenomen.

Toen mijn oudere broer in de zaak ging als gedoodverfde opvolger, ontdekte ik dat  een familiebedrijf een complex ding kan zijn, en dat niet alles vanzelf goed gaat. Toen (rond mijn 18e) nam ik óók het besluit om nooit ondernemer te worden en zéker geen familiebedrijf te starten.

Nu, ruim 30 jaar later, ben ik al meer dan 15 jaar ondernemer, waarvan de laatste jaren samen met mijn partner Pien. Zo zie je maar: de dingen lopen soms anders dan je dacht.

Terugkijkend zie ik dat in mijn (ondernemers)gezin van herkomst eigenlijk al de basis gelegd is voor mijn huidige werk als begeleider van familiebedrijven. Ik heb daar de valkuilen leren kennen en later – in leven, werk en opleidingen – ook geleerd hoe die te verklaren en: hoe je het anders kan doen. Op een manier dat het wél goed gaat.”

Meer over Rob