De 5 frustraties van teamwork?

Dit is de prikkelende titel van een boek over teamontwikkeling en organisaties van de Amerikaan Patrick Lencioni. Op verhalende wijze beschrijft hij hoe makkelijk het in organisaties niet lukt om goed samen te werken en effectief te zijn. Met een eenvoudig model legt hij uit hoe het anders kan: noem het de Pyramide van Lencioni. het is verbluffend eenvoudig. De centrale vraag is: werken teamleden voor hun eigen resultaat of voor het gezamenlijke doel?

 

Het draait allemaal om vertrouwen

De basis voor goed teamwork is vertrouwen. Als er vertrouwen is, dan durven teamleden zich kwetsbaar op te stellen. Als mensen zich kwetsbaar op kunnen stellen is er een basis voor het voeren van een stevig en open gesprek met elkaar: constructieve debatten en conflicten. En durven ze het ook veilig ‘fout’ te hebben.

Door constructief te debatteren komen alle kanten van een kwestie of onderwerp aan het licht. Dit vormt de basis voor goede, gedragen besluiten.

Een gedragen besluit zorgt voor vervolgens betrokkenheid en commitment van de teamleden. Teamleden vormen dan echt een team en spelen geen politieke spelletjes. Ze voelen zich verantwoordelijk voor het teamresultaat.

Er ontstaat een cultuur waarin men elkaar aanspreekt op het gezamenlijk geformuleerde resultaat en de persoonlijke taken.

Hoe pakken we het aan?

De eerste stap is om met een team de 5 treden van de pyramide te verkennen. Hoe zit dat bij ons? Op basis daarvan kunnen we vervolgens gericht aan de slag om stap voor stap te werken aan de verschillende lagen van de pyramide. Wij bedenken de werk- en gespreksvormen, zorgen voor een veilige setting en begeleiden het gehele proces.

Na onze interventie is er een belangrijke rol weggelegd voor de teamleiding in het borgen van wat er is geleerd. We coachen teamleiders / managers hierbij, zodat de kans op duurzame verandering vergroot wordt.

Wil je weten wat we voor jouw organisatie kunnen doen?
Monument Rubial, Casto Solano, Bilbao

Monument Rubial, Casto Solano, Bilbao (Guggenheim)