Strategieontwikkeling voor non-profit organisaties begint bij de oorsprong

Wie of wat stond er aan de basis? Hoe kun je passend bij de huidige tijd doelgroepen en producten verbinden aan dit authentieke verhaal? Samen gaan we op zoek naar het toekomstbestendige kompas van je onderneming.

Strategieontwikkeling voor non-profit organisaties bestaat uit een missie, visie, belofte en waardepropositie. Het staat voor wie je bent en wat je wilt betekenen. Uit de gekozen positionering volgen producten en diensten voor nu en in de toekomst. Wat wordt voortaan niet meer gedaan of anders, wat blijft bestaan en welke vernieuwingen zijn wenselijk? In verbinding met (potentiële) doelgroepen en stakeholders gaan we op zoek naar het DNA van de organisatie en op welke producten en diensten energie zit. Er is oog voor de oorsprong van de organisatie en wat er al is ontwikkeld. 

The Golden Circle van Simon Sinek (Why? How? What?)
Aan de hand van The Golden Circle, door je af te vragen Waarom, Wat en Hoe?, kom je er achter wat de kern van je organisatie is, je werkwijze en welke activiteiten daarbij horen. De kerngedachte is dat je helemaal afpelt wat je bestaansrecht is als organisatie, “waarom ben je hier op aarde?”. We zullen steeds weer die waarom vraag stellen. Dan kom je tot de kern van de zaak die je richting gaat geven. Dan kun je aan de slag met het Hoe en Wat. Of je komt tot de conclusie dat de bestemming is bereikt.
Een zeer bekent voorbeeld van een Why is van Apple: “geavanceerde technologie eenvoudig maken voor mensen”. Deze visie zoals eind jaren ’70 uitgedacht is nog steeds het uitgangspunt voor alles wat Apple doet.
Een ander mooi voorbeeld is van De Vegetarische Slager: “De grootste slager ter wereld worden.”

The chain of color
Aan de hand van het segmentatiemodel The chain of color kunnen we kijken naar het waarden die passen bij je organisatie. Je krijgt inzicht in het persoonlijkheidsprofiel van jouw als organisatie. In het model zijn 8 waardenwerelden die zijn gekoppeld aan gedragskenmerken. Het model is gebaseerd op de bekende persoonlijkheidsmodellen onder andere van Jung.
Het model is gebaseerd op twee dimensies die centraal staan in de psychologische wetenschap: namelijk de sociale dimensie (groep versus ego) en de psychologische dimensie (extravert versus introvert).

Wat levert strategieontwikkeling non-profit organisaties op?

Wat blijkt? Als je de onderliggende kern van je merkkompas kunt vatten, dan ontstaat er meteen duidelijkheid en ruimte. En dan kunnen dingen weer gaan stromen. En dat betekent iets voor het functioneren van de organisatie en hoe, met wie en wat je verder aan de slag gaat. Door aandacht te hebben voor je kern kun invloed uitoefenen op het functioneren van een team of organisatie of het persoonlijk functioneren van de leden. 

De sleutel tot succes

Het proces om vanuit identiteit tot strategie te komen doorlopen we altijd met een kernteam van de organisatie. Zo blijft de organisatie eigenaar van het proces en het resultaat en is het daarmee ook direct een leerproces. In het proces worden ook medewerkers, stakeholders en klanten betrokken. Want onderdeel van het succes is draagvlak en interne betrokkenheid bij de geformuleerde richting of bestemming. 

neem contact op, we vertellen je graag meer